Pakiety bezpieczeństwa danych osobowych

Pod szumną nazwą IV Pakietu Deregulacyjnego Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 poz. 1662) rzekomo wprowadziła około 40 ułatwień w prowadzeniu własnej firmy, w tym rzekomo zniosła zbędne obowiązki biurokratyczne w prawie gospodarczym.

A jak jest faktycznie? W praktyce od 1 stycznia 2015 r., weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, która nałożyła nowe dodatkowe obowiązki na Administratorów Danych czyli każdego kto ma numer REGON (tzn. m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki, fundacje, stowarzyszenia, jednostki administracji samorządowej oraz jednostki organizacyjne).

W praktyce do 30 czerwca 2015r. każdy przedsiębiorca czy kierownik jednostki miał czas na podjęcie decyzji czy korzysta z rzekomego „dobrodziejstwa” IV Pakietu Deregulacyjnego i zgłasza osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych (Administratora Bezpieczeństwa Informacji – ABI) do nowego rejestru ABI prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – GIODO. Często podejmując decyzję o zgłoszeniu ABI pracodawcy nie wiedzieli, że w ten sposób zobowiązują się do respektowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.), oraz 6 rozporządzeń wykonawczych.

Natomiast Ci którzy nie skorzystali z rzekomego „dobrodziejstwa” IV Pakietu Deregulacyjnego i nie zgłosili osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych (Administratora Bezpieczeństwa Informacji – ABI) do nowego rejestru ABI zobowiązani są do respektowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.), oraz tylko 3 rozporządzeń wykonawczych.

Dla pracodawców, którzy chcą uniknąć nowych dodatkowych obowiązków związanych z ochroną danych osobowych i nie chcą w tym zakresie „przerostu formy nad treścią”, by mogli legalnie zminimalizować koszty działalności a skupić się na swoim przedmiocie działalności oferujemy „Pakiet bezpieczeństwa danych osobowych” .
Przychody ze sprzedaży Pakietu bezpieczeństwa danych osobowych w całości są  przeznaczane na realizację celów statutowych.

Pakiet bezpieczeństwa danych osobowych to efekt 14 lat doświadczenia ekspertów i wolontariuszy Fundacji Promocji Bezpieczeństwa w obsłudze różnych podmiotów, które chcą chronić dane osobowe przy jak najmniejszej ilości biurokratycznych obowiązków.

Pakiet dedykowany jest dla podmiotów z jednoosobową reprezentacją (np. działalności gospodarcze, spółki, fundacje, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne), które na podstawie art. 36a. ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), nie powołują administratora bezpieczeństwa informacji.

Pakiet bezpieczeństwa danych osobowych zawiera opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).:

 1. Politykę bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 4. Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 5. Wniosek zgłoszenia zbioru „Rejestr korespondencji” do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

W skład pakietu wchodzą również godzinne konsultacje telefoniczne z wolontariuszem w trakcie, których wolontariusz wyjaśnia wątpliwości oraz uzyskuje informacje pozwalające dostosować ww. procedury do potrzeb pracodawcy.

Pakiet bezpieczeństwa danych osobowych nie zawiera:

 1. Wymyślonych przez różne firmy załączników w ilości od 15 do 50, których nie wymagają przepisy prawa a których prowadzenie generuje dodatkową pracochłonność i koszty.
 2. Określenia obowiązków zespołu pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych:
  1. Administratora bezpieczeństwa informacji;
  2. Informatyka;
  3. Osoby odpowiedzialnej za sprawy personalne;
  4. Kierowników komórek organizacyjnych.
 3. Wzorów dokumentów nie wymaganych w tym modelu ochrony danych osobowych:
  1. Planów sprawdzeń;
  2. Sprawozdań planowych i doraźnych;
  3. Rejestru zbiorów;

W celu zamówienia Pakietu bezpieczeństwa danych osobowych zapraszamy do naszego sklepu: http://www.sklep.fundacjapb.pl/

W związku ze sprzecznymi informacjami podawanymi przez różne podmioty na temat zmian jakie nastąpiły z dniem 1.01.2015 r., w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, że nieprawdziwe są informacja zarówno o obowiązku zgłoszenia przez każdy podmiot ABI do rejestru GIODO jak i konieczności posiadania przez ABI certyfikatu, żeby nie polemizować z oferentami różnych szkoleń, prowadzonych w imię hasła „szkolić każdy może ….” podajemy linki do komunikatów GIODO w związku z tego typu nieprawdziwymi informacjami przekazywanymi przez różne podmioty:

 

Fundacja ma za zadanie promowanie zachowań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Działalność fundacji wspierana jest aktywnością ekspertów z różnych dziedzin.

Informujemy, że w naszym serwisie stosujemy pliki cookies. korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji w naszym Regulaminie i Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close