Szkolenie praktyczne aspekty RODO

Fundacja Promocji Bezpieczeństwa przy współpracy z PolGuard Consulting Sp. z o.o., wiodącą na polskim rynku firmą, specjalizującą się od 2003 roku w problematyce ochrony danych osobowych zaprasza na szkolenie „Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).”

Termin i miejsce szkolenia: 12.02.2019 r., godz. 11:00 – 15:00, w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek.

Adresaci szkolenia: Właściciele firm, osoby zarządzające, kierownicy jednostek administracji oraz osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.

Forma szkolenia:

• Wykład – prezentacja multimedialna Eksperta z PolGuard Consulting Sp. z o.o.;
• Pytania, odpowiedzi i dyskusja z uczestnikami szkolenia;
• Indywidualne konsultacje po zakończeniu szkolenia.

Zakres szkolenia:

1. Przepisy o ochronie danych osobowych:
1.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej RODO].
1.2. Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 Ds. Ochrony Danych
1.3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
1.4. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych:
2.1. Dane osobowe.
2.2. Dane wrażliwe.
2.3. Przetwarzanie danych.
2.4. Inspektor Ochrony Danych.
2.5. Certyfikacja i kodeksy branżowe.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych:
3.1. Podstawy prawne przetwarzania danych.
3.2. Zgoda na przetwarzanie danych.
3.3. Obowiązki informacyjne.

4. Prawa osób, których dane dotyczą.

5. Obowiązki Administratora Danych:
5.1. Szacowanie ryzyka.
5.2. Polityki ochrony danych.
5.3. Rejestry czynności przetwarzania.
5.4. Dokumentacja naruszeń ochrony danych.
5.5. Realizacja żądań podmiotów danych.

6. Podmioty przetwarzające.

7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

8. Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9. Omówienie wybranych zagadnień projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

10. Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości uczestników szkolenia.

Chciałbyś takie szkolenie przeprowadzić w swoim urzędzie lub firmie? Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu?

Zapraszamy do kontaktu email: turek@fundacjapb.pl lub telefonicznie: 63 222 38 55.

Do zobaczenia na szkoleniu!