Fundacja Sprzymierzeni z GROM

www Fundacja Sprzymierzeni z Grom

Fundacja Promocji Bezpieczeństwa w ramach podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej podpisała w dniu 3 stycznia 2015r., porozumienie o współpracy z  Fundacją Sprzymierzeni z GROM.

Fundacja „SPRZYMIERZENI z GROM” została utworzona 1 grudnia 2010 r. w Warszawie, jako niezależna, apolityczna organizacja non-profit, wspierająca poszkodowanych w służbie żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb.

Statutowym celem Fundacji jest wsparcie socjalne i organizowanie opieki zdrowotnej dla funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku pełnienia służby w kraju lub za granicą oraz działania wspomagające ich rodziny w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans. Fundacja chciałby otoczyć szczególną opieką dzieci funkcjonariuszy mundurowych, którzy pełniąc służbę utracili życie lub zdrowie, w tym głównie dzieci polskich żołnierzy.

Fundacje postanowiły koordynować swoje działania dla osiągnięcia wspólnych celów, między innymi wspólne działania mające na celu upamiętnienie historii 56 kompanii specjalnej.

W 1994 roku w ramach „restrukturyzacji” ówczesnych wojskowych jednostek specjalnych 56 kompania specjalna została rozformowana. W 2014 roku z okazji 20-lecia tego wydarzenia w Szczecinie została odsłonięta tablica pamiątkowa 56 kompanii specjalnej. W magazynie SPECIAL OPS NR 6/2014 ukazał sie artykuł pt.„Smutna rocznica”.

Arkadiusz Kups opracował informację o historii 56 kompanii specjalnej dostępną pod adresem: https://fundacjapb.pl/historia-56-kompanii-specjalnej/.

Po 56 KS pozostała jedynie tablica pamiątkowa w Szczecinie i System Combat 56 stworzony przez jej szkoleniowca kapitana Arkadiusza Kupsa – system walki kontaktowej przeznaczony dla formacji specjalnych.

Materiały o 56 kompanii specjalnej w przeszłości wielokrotnie były emitowane w telewizji a aktualnie dostępne są też na You Tube: