Oferta

Uzyskane dochody z usług są przeznaczane na realizację celów statutowych.

 

 

Fundacja ma za zadanie promowanie zachowań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Działalność fundacji wspierana jest aktywnością ekspertów z różnych dziedzin.