Archiwum kategorii: Uncategorized

NNW Szkolne – Konieczność czy Obowiązek?

Czym jest Polisa NNW?

Polisa NNW (Następstwo Nieszczęśliwego Wypadku) – to nieobowiązkowe finansowe zabezpieczenie, które jest dobrze znane rodzicom ze szkół, w których istnieje możliwość wykupienia pakietu ubezpieczenia grupowego (o ile taką chęć wyrazi określona w warunkach ubezpieczenia ilość osób). Co ważne – a czego nie wszyscy rodzice mają świadomość – polisa ta działa przez całą dobę i to nie tylko na terenie szkoły, ale również poza nią i – co równie ważne – nie tylko w czasie trwania roku szkolnego, ale przez cały rok. Umożliwia to dochodzenie odszkodowania również w wakacje poza domem.

Co jeśli dziecko nie zostało ubezpieczone w szkole? – Nic straconego. Większość polis NNW istnieje również w wariancie indywidualnym, co więcej – z możliwością rozszerzenia pakietu o dodatkowe świadczenia jeżeli zajdzie taka potrzeba. Są to na przykład:

– opłacenie kosztów leczenia za granicą (o czym warto pamiętać wybierając się na wakacje za granicę)

– tzw. ,,Pakiet kleszcz” (w przypadku ugryzienia przez kleszcza i pokrycia kosztów związanych z leczeniem chorób spowodowanych przez nie, m.in. boreliozy),

– dodatkowy pakiet dla sportowców (zawodników kół i klubów sportowych, dostosowywany do dyscypliny uprawianej przez osobę objętą ubezpieczeniem).

 

,,Przez tyle lat nic się nie stało – czemu miałoby się zdarzyć w tym?”

Wypadki przed którymi ma chronić Polisa NNW to sytuacje od Nas niezależne, dlatego nie powinniśmy wychodzić z założenia, że wypadek na który jest statystycznie bardzo mała szansa akurat Nam się nie przydarzy:

–  Wg danych Komendy Głównej Policji w 2021 roku aż o 15,2% rok do roku zwiększyła się liczba wypadków z udziałem dzieci w wieku do 14 roku życia

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w 2021 roku wykryto prawie 13 tysięcy przypadków boreliozy (łącznie z niewykrytymi mogło być ich znacznie więcej)

– Nie można zapomnieć o zwichnięciach, złamaniach i skręceniach, które wśród dzieci są najczęstszymi urazami, a dojść do nich może wszędzie – zarówno podczas wspinaczki na trasie górskiej, jak i podczas zabawy na przydomowej huśtawce, trampolinie, czy podczas jazdy rowerem

 

Na co należy zwrócić uwagę wykupując Polisę NNW?

Świadomy rodzic to taki, który przed podjęciem decyzji zapozna się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi polisy:

– Warunkami Ubezpieczenia

– Zakresem Ubezpieczenia

– Zasadami wypłaty świadczenia

– Składką ubezpieczenia.

 

 

To właśnie od składki zależy zakres i suma ubezpieczenia – im wyższa składka, tym szerszy zakres i wyższa suma ubezpieczenia. Składka takiego ubezpieczenia jest składką roczną.

Poniżej jest przedstawionych 5 ważnych informacji, o których każdy wykupujący ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży powinien pamiętać:

 1. Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe – możesz ubezpieczyć dziecko w szkole lub indywidualnie w wybrany przez siebie sposób – u swojego agenta, odwiedzając wybraną firmę ubezpieczeniową lub przez Internet.
 2. Brak ubezpieczenia to brak pomocy – należy pamiętać że rezygnacja z ubezpieczenia oznacza brak dodatkowego wsparcia finansowego, czyli brak realnej pomocy w momencie wypadku dziecka.
 3. Wartość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia – atrakcyjne oferty cenowe mogą oznaczać jednocześnie niskie sumy ubezpieczenia, a co za tym idzie – niskie kwoty wypłacanych świadczeń
 4. Kto pyta nie błądzi – o co warto pytać:
 • Ile konkretnie dostanę, gdy dziecko złamie rękę?
 • Czy dostanę pieniądze w trakcie czy dopiero po zakończonym leczeniu i rehabilitacji?
 • Czy dostanę pieniądze za pobyt dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby?
 • Czy dostanę pieniądze za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji?
 1. Twoje prawa – masz prawo do:
 • Zapoznania się ze wszystkimi warunkami umowy – w tym z tabelami uszczerbków.
 • Dokładnej rozmowy z pośrednikiem, który oferuje ubezpieczenie.
 • Porównania ofert różnych firm.
 • Spokojnego zapoznania się z ofertą bez presji ze strony oferującego ubezpieczenie.

Dobre Ubezpieczenie NNW to nie tylko pieniądze z uszczerbku na zdrowiu. Oferowana polisa powinna zawierać

 • pokrycie kosztów leczenia (również zakup leków)
 • pokrycie pobytu w szpitalu na skutek choroby (również COVID) jak i NNW za każdy dzień pobytu
 • pokrycie kosztów rehabilitacji
 • pokrycie kosztów prywatnych lekcji lub korepetycji gdy dziecko nie może chodzić do szkoły
 • zakres ubezpieczenia adekwatny do składki

 

NNW w szkole. Dobro dziecka czy kwestie ekonomiczne?

Od lat w szkołach panuje przekonanie, że jeżeli szkoła ubezpiecza swoich uczniów, to musi z tego coś mieć. Wiele razy spotkałem się z sytuacją, gdzie w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielami szkoły (kierownictwo lub rada rodziców) dostaję pytanie:

– No dobrze, a co szkoła z tego będzie miała?

Na to pytanie zawsze odpowiadam że ,,Poza bardzo dobrą ofertą dla dzieci profesjonalną obsługę ubezpieczenia.” Praktycznie od razu dostaję informację, że wielu agentów proponuje procentowy zwrot ze składki, który przekazywany jest na radę rodziców. Tutaj otrzymujemy błędne koło, ponieważ te pieniądze nie wezmą się znikąd –  jeżeli rada rodziców ma dostać pieniądze, to automatycznie odbije się to na samej ofercie. Składka za te same świadczenia może iść do góry, lub okrajany jest zakres ubezpieczenia. Kto w tej sytuacji jest najbardziej poszkodowany? – Sami uczniowie oraz Ich rodzice.

Niektóre placówki oświatowe od lat przedstawiają oferty tych samych towarzystw ubezpieczeniowych i zawierają polisy na niekorzyść dziecka, kierując się wartością materialną dla rady rodziców. Dzieje się tak mimo tego, że Rada Rodziców jest Organem Statutowym, który w domyśle działania powinien działać przede wszystkim na korzyść dzieci uczących się w danej szkole. Przez takie działania dochodzi do sytuacji, że rodzic w momencie próby uzyskania odszkodowania dowiaduje się, że dane świadczenie nie jest objęte zakresem ubezpieczenia. Wielu rodziców nie wie niestety nawet jaki jest zakres ubezpieczenia Ich dzieci. Dostają tylko informacje, że jest to ubezpieczenie takiego lub takiego towarzystwa, a składka wynosi tyle lub tyle. Atrakcyjna oferta cenowa ma zachęcić do zakupienia akurat danego ubezpieczenia bez zapoznania się z praktycznie podstawowymi informacjami dotyczącymi go, co uniemożliwia porównanie go z innymi ofertami.

W trosce o dobre imię szkół MEN rozsyła pisma do dyrektorów placówek z informacjami o zakazie podpisywania polis ubezpieczeniowych. Ma to zarówno pozytywne jak i negatywne skutki, ponieważ w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przez szkołę wielu rodziców traci możliwość ubezpieczenia swojej pociechy, ale pojawia się konieczność samodzielnego i bardziej dokładnego zapoznania się z różnymi ofertami – co może pozwolić na wybranie lepszego ubezpieczenia kosztem poświęconego czasu. Sytuacji gdzie szkoły nie podpisują umów ubezpieczenia jest coraz więcej. Rodzice dowiadują się o tym poprzez dziennik elektroniczny lub na wywiadówkach.

 

NNW – jaki mam wybór i co robić dalej?

Należy pamiętać że każdy rodzic „ma prawo wiedzieć”, a dobro dziecka powinno być dla nas PRIORYTETEM. Za niską składkę nie mogę oczekiwać bardzo wysokiej sumy ubezpieczenia lub szerokiego zakresu – czyli czegoś, za co się nie płaci. Chcąc wykupić dobre ubezpieczenie powinno zapoznać się z rynkiem ubezpieczeniowym, a porównując konkretne oferty – z ich OWU, kartą produktu, ofertą ubezpieczenia oraz porównać co najmniej kilka takich ofert od różnych ubezpieczycieli zanim podejmie się decyzję.

Ubezpieczenie „NNW Szkolne” ważne jest przez cały rok, od tego zależy jakie odszkodowanie dostanie nasze dziecko.

Kalkulację ubezpieczenia i samo ubezpieczenie można wykonać u agenta, lub – co jest coraz powszechniejsze – na stronie internetowej agenta ubezpieczeniowego lub towarzystwa ubezpieczeniowego, bez konieczności wychodzenia z domu.

 

 

Stanisław Mikołajczyk

Prezes Zarządu Centrum Polis Sp. z o.o

Kontakt: smikolajczyk@centrumpolis.pl

Tel. 725 314 848

Szkolenie ODO do RODO w Poznaniu

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych do maja 2018 roku, wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz projektu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

 Fundacja Promocji Bezpieczeństwa przy współpracy z PolGuard Consulting Sp. z o.o., wiodącą na polskim rynku firmą, specjalizującą się od 2003 roku w problematyce ochrony danych osobowych zaprasza na szkolenie „Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych do maja 2018 roku, wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz projektu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

Termin i miejsce szkolenia:  10.04.2018 r., godz. 11:00-14:00, w Centrum Konferencyjne w Hotelu IOP, ul. Władysłąwa Węgorka 20, 60-318 Poznań.

Adresaci szkolenia: Właściciele firm, osoby zarządzające, kierownicy jednostek administracji oraz osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.

Forma szkolenia:

  • Wykład – prezentacja multimedialna Eksperta z PolGuard Consulting Sp. z o.o.;
  • Pytania, odpowiedzi i dyskusja z uczestnikami szkolenia;
  • Indywidualne konsultacje po zakończeniu szkolenia.

Zakres szkolenia:

 1. Wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej RODO] – omówienie wybranych zagadnień.
 2. Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych wymagane do 24 maja 2018r., jak w praktyce wygląda czwarty pakiet deregulacyjny.
  • Omówienie obowiązków i uprawnień administratora danych oraz administratora bezpieczeństwa informacji i informatyka. Po co kowal miał mieć szczypce?
  • Praktyczne wskazówki dla administratorów danych dot. obowiązków i uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Omówienie wybranych przykładów naruszenia ochrony danych osobowych. Czy ja też mogę ponieść takie konsekwencje?
  • Praktyczne wskazówki dla administratorów danych w zakresie opracowania i wdrożenia do stosowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych:
   • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych;
   • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
   • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
   • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
   • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
    Czy to wystarczy byśmy byli bezpieczni?

3. Działania, które należy podjąć do 24 maja 2018 r., w celu przygotowania się do RODO?

 • Podstawy prawne do wdrożenia RODO:
  • Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 Ds. Ochrony Danych opublikowane;
  • Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 Ds. Ochrony Danych w toku prac;
  • Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.
 • Kluczowe elementy przygotowania się do wdrożenia RODO:
  • Szacowanie ryzyka;
  • Inspektor Ochrony Danych;
  • Wewnętrzne polityki;
  • Rejestr czynności przetwarzania i rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania;
  • Podmioty przetwarzające i powierzenie przetwarzania danych.

4. Działania realizowane po 24 maja 2018 r., na podstawie RODO:

 • Zgody na przetwarzanie danych i obowiązki informacyjne;
 • Ocena skutków dla ochrony danych;
 • Konsultacje z organem nadzorczym;
 • Dokumentacja i zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych;
 • Kodeksy postępowania i certyfikacji.

5. Omówienie wybranych zagadnień projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 12.09.2017r.:

 • nowy Urząd Ochrony Danych osobowych;
 • Kto i kiedy musi wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych;
 • Kontrole przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych  do 24 godzin na dobę i do miesiąca;
 • Administracyjne kary pieniężne: dla kogo 20 mln EURO a dla kogo 100 tys. zł.

6. Omówienie wybranych zagadnień projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych:

 • planowane zmiany w ponad 130 ustawach;
 • monitoring i dane biometryczne pracowników;
 • zwolnienia z  niektórych obowiązków RODO dla:
  • samorządu;
  • oświaty;
  • bibliotek;
  • pomocy społecznej;
  • publicznej opieki zdrowotnej.

7.  Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości uczestników szkolenia.

Chciałbyś takie szkolenie przeprowadzić w swoim urzędzie lub firmie?
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu?

Zapraszamy do kontaktu email: szkolenia@fundacjapb.pl   lub telefonicznie:  63 220 20 30.

Do zobaczenia na szkoleniu!

Prezentujemy kilka zdjęć z przebiegu wcześniejszych szkoleń:

Szkolenie ODO do RODO w Kaliszu

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych do maja 2018 roku, wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz projektu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

 Fundacja Promocji Bezpieczeństwa przy współpracy z PolGuard Consulting Sp. z o.o., wiodącą na polskim rynku firmą, specjalizującą się od 2003 roku w problematyce ochrony danych osobowych zaprasza na szkolenie „Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych do maja 2018 roku, wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz projektu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

Termin i miejsce szkolenia:  06.04.2018 r., godz. 11:00-14:00, w Hotelu Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz.

Adresaci szkolenia: Właściciele firm, osoby zarządzające, kierownicy jednostek administracji oraz osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.

Forma szkolenia:

  • Wykład – prezentacja multimedialna Eksperta z PolGuard Consulting Sp. z o.o.;
  • Pytania, odpowiedzi i dyskusja z uczestnikami szkolenia;
  • Indywidualne konsultacje po zakończeniu szkolenia.

Zakres szkolenia:

 1. Wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej RODO] – omówienie wybranych zagadnień.
 2. Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych wymagane do 24 maja 2018r., jak w praktyce wygląda czwarty pakiet deregulacyjny.
  • Omówienie obowiązków i uprawnień administratora danych oraz administratora bezpieczeństwa informacji i informatyka. Po co kowal miał mieć szczypce?
  • Praktyczne wskazówki dla administratorów danych dot. obowiązków i uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Omówienie wybranych przykładów naruszenia ochrony danych osobowych. Czy ja też mogę ponieść takie konsekwencje?
  • Praktyczne wskazówki dla administratorów danych w zakresie opracowania i wdrożenia do stosowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych:
   • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych;
   • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
   • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
   • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
   • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
    Czy to wystarczy byśmy byli bezpieczni?

3. Działania, które należy podjąć do 24 maja 2018 r., w celu przygotowania się do RODO?

 • Podstawy prawne do wdrożenia RODO:
  • Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 Ds. Ochrony Danych opublikowane;
  • Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 Ds. Ochrony Danych w toku prac;
  • Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.
 • Kluczowe elementy przygotowania się do wdrożenia RODO:
  • Szacowanie ryzyka;
  • Inspektor Ochrony Danych;
  • Wewnętrzne polityki;
  • Rejestr czynności przetwarzania i rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania;
  • Podmioty przetwarzające i powierzenie przetwarzania danych.

4. Działania realizowane po 24 maja 2018 r., na podstawie RODO:

 • Zgody na przetwarzanie danych i obowiązki informacyjne;
 • Ocena skutków dla ochrony danych;
 • Konsultacje z organem nadzorczym;
 • Dokumentacja i zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych;
 • Kodeksy postępowania i certyfikacji.

5. Omówienie wybranych zagadnień projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 12.09.2017r.:

 • nowy Urząd Ochrony Danych osobowych;
 • Kto i kiedy musi wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych;
 • Kontrole przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych  do 24 godzin na dobę i do miesiąca;
 • Administracyjne kary pieniężne: dla kogo 20 mln EURO a dla kogo 100 tys. zł.

6. Omówienie wybranych zagadnień projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych:

 • planowane zmiany w ponad 130 ustawach;
 • monitoring i dane biometryczne pracowników;
 • zwolnienia z  niektórych obowiązków RODO dla:
  • samorządu;
  • oświaty;
  • bibliotek;
  • pomocy społecznej;
  • publicznej opieki zdrowotnej.

7.  Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości uczestników szkolenia.

Chciałbyś takie szkolenie przeprowadzić w swoim urzędzie lub firmie?
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu?

Zapraszamy do kontaktu email: szkolenia@fundacjapb.pl   lub telefonicznie:  63 220 20 30.

Do zobaczenia na szkoleniu!

Prezentujemy kilka zdjęć z przebiegu wcześniejszych szkoleń:

Szkolenie ODO do RODO w Ostrzeszowie

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych do maja 2018 roku, wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz projektu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

 Fundacja Promocji Bezpieczeństwa przy współpracy z PolGuard Consulting Sp. z o.o., wiodącą na polskim rynku firmą, specjalizującą się od 2003 roku w problematyce ochrony danych osobowych zaprasza na szkolenie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów „Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych do maja 2018 roku, wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz projektu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

Termin i miejsce szkolenia:  16.11.2017 r., godz. 11:00-14:00, w budynku w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.

Adresaci szkolenia: Właściciele firm, osoby zarządzające, kierownicy jednostek administracji oraz osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.

Forma szkolenia:

  • Wykład – prezentacja multimedialna Eksperta z PolGuard Consulting Sp. z o.o.;
  • Pytania, odpowiedzi i dyskusja z uczestnikami szkolenia;
  • Indywidualne konsultacje po zakończeniu szkolenia.

Zakres szkolenia:

 • Wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) – omówienie wybranych zagadnień.
 • Omówienie wybranych zagadnień projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 12.09.2017r.:
  • nowy Urząd Ochrony Danych osobowych;
  • Kto i kiedy musi wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych;
  • Kontrole przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych  do 24 godzin na dobę i do miesiąca;
  • Administracyjne kary pieniężne: dla kogo 20 mln EURO a dla kogo 100 tys. zł.
 • Omówienie wybranych zagadnień projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 12.09.2017r.:
  • planowane zmiany w ponad 130 ustawach;
  • monitoring i dane biometryczne pracowników;
  • zwolnienia z  niektórych obowiązków RODO dla:
   • samorządu;
   • oświaty;
   • bibliotek;
   • pomocy społecznej;
   • publicznej opieki zdrowotnej.
 • Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych wymagane do 24 maja 2018 r.,  jak w praktyce wygląda czwarty pakiet deregulacyjny.
 • Praktyczne wskazówki dla administratorów danych w zakresie ustalenia obowiązków i uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Czy muszę zgłosić swojego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) do rejestru ABI prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?
  • Czy muszę opracować plan kontroli?
  • Kiedy ABI opracuje sprawozdanie z kontroli i przedstawi Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?
  • Kto jest odpowiedzialny za opracowanie i dostosowanie dokumentacji ochrony danych osobowych?
  • Czy i kiedy muszę założyć  jawny rejestr zbiorów danych osobowych?
 • Omówienie obowiązków i uprawnień administratora danych oraz administratora bezpieczeństwa informacji i informatyka. Po co kowal miał mieć szczypce?
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z uprawnieniami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz omówienie przebiegu kontroli GIODO.
 • Omówienie wybranych przykładów naruszenia ochrony danych osobowych. Czy ja też mogę ponieść takie konsekwencje?
 • Praktyczne wskazówki dla administratorów danych w zakresie opracowania i wdrożenia do stosowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną:
  • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych;
  • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
   Czy to wystarczy byśmy ja i moja jednostka byli bezpieczni?
  • Jawny rejestr zbiorów danych osobowych;
  • Sprawozdanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Podział obowiązków między firmą a podwykonawcami. Kto i kiedy za czyje błędy może odpowiadać?
 • Jakie działania można podjąć w celu przygotowania się do wdrożenia RODO?
 • Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości uczestników szkolenia.

Jak zgłosić się na szkolenie?

Formularz szkolenia:   Formularz zgloszenia ODO do RODO Ostrzeszów

Formularz zgłoszenia należy odesłać faksem na numer 63 222 38 55 lub email: biuro@fundacjapb.pl

Masz pytanie w sprawie szkolenia?

Chciałbyś takie szkolenie przeprowadzić w swoim urzędzie lub firmie?

Prosimy o kontakt email: biuro@fundacjapb.pl skontaktujemy się niezwłocznie.

Do zobaczenia na szkoleniu!

Prezentujemy kilka zdjęć z przebiegu wcześniejszych szkoleń:

Szkolenie ODO do RODO w Ostrowie Wlkp.

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych do maja 2018 roku, wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz projektu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

 Fundacja Promocji Bezpieczeństwa przy współpracy z PolGuard Consulting Sp. z o.o., wiodącą na polskim rynku firmą, specjalizującą się od 2003 roku w problematyce ochrony danych osobowych zaprasza na szkolenie pod patronatem Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski „Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych do maja 2018 roku, wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz projektu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

Termin i miejsce szkolenia:  13.11.2017 r., godz. 11:00-14:00, Budynek Gminnej Biblioteki publicznej w Gorzycach Wielkich, ul. Piaskowa 3, 63-410 Ostrów Wielkopolski.

Adresaci szkolenia: Właściciele firm, osoby zarządzające, kierownicy jednostek administracji oraz osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.

Forma szkolenia:

  • Wykład – prezentacja multimedialna Eksperta z PolGuard Consulting Sp. z o.o.;
  • Pytania, odpowiedzi i dyskusja z uczestnikami szkolenia;
  • Indywidualne konsultacje po zakończeniu szkolenia.

Zakres szkolenia:

 • Wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) – omówienie wybranych zagadnień.
 • Omówienie wybranych zagadnień projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 12.09.2017r.:
  • nowy Urząd Ochrony Danych osobowych;
  • Kto i kiedy musi wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych;
  • Kontrole przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych  do 24 godzin na dobę i do miesiąca;
  • Administracyjne kary pieniężne: dla kogo 20 mln EURO a dla kogo 100 tys. zł.
 • Omówienie wybranych zagadnień projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 12.09.2017r.:
  • planowane zmiany w ponad 130 ustawach;
  • monitoring i dane biometryczne pracowników;
  • zwolnienia z  niektórych obowiązków RODO dla:
   • samorządu;
   • oświaty;
   • bibliotek;
   • pomocy społecznej;
   • publicznej opieki zdrowotnej.
 • Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych wymagane do 24 maja 2018 r.,  jak w praktyce wygląda czwarty pakiet deregulacyjny.
 • Praktyczne wskazówki dla administratorów danych w zakresie ustalenia obowiązków i uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Czy muszę zgłosić swojego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) do rejestru ABI prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?
  • Czy muszę opracować plan kontroli?
  • Kiedy ABI opracuje sprawozdanie z kontroli i przedstawi Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?
  • Kto jest odpowiedzialny za opracowanie i dostosowanie dokumentacji ochrony danych osobowych?
  • Czy i kiedy muszę założyć  jawny rejestr zbiorów danych osobowych?
 • Omówienie obowiązków i uprawnień administratora danych oraz administratora bezpieczeństwa informacji i informatyka. Po co kowal miał mieć szczypce?
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z uprawnieniami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz omówienie przebiegu kontroli GIODO.
 • Omówienie wybranych przykładów naruszenia ochrony danych osobowych. Czy ja też mogę ponieść takie konsekwencje?
 • Praktyczne wskazówki dla administratorów danych w zakresie opracowania i wdrożenia do stosowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną:
  • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych;
  • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
   Czy to wystarczy byśmy ja i moja jednostka byli bezpieczni?
  • Jawny rejestr zbiorów danych osobowych;
  • Sprawozdanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Podział obowiązków między firmą a podwykonawcami. Kto i kiedy za czyje błędy może odpowiadać?
 • Jakie działania można podjąć w celu przygotowania się do wdrożenia RODO?
 • Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości uczestników szkolenia.

Jak zgłosić się na szkolenie?

Formularz szkolenia: Formularz zgloszenia ODO do RODO Ostrow Wlkp

Formularz zgłoszenia należy odesłać faksem na numer 63 222 38 55 lub email: biuro@fundacjapb.pl

Masz pytanie w sprawie szkolenia?

Chciałbyś takie szkolenie przeprowadzić w swoim urzędzie lub firmie?

Prosimy o kontakt email: biuro@fundacjapb.pl skontaktujemy się niezwłocznie.

Do zobaczenia na szkoleniu!

Prezentujemy kilka zdjęć z przebiegu wcześniejszych szkoleń: