PolGuard Consulting Sp. z o.o.

Logo PolGuard Consulting

PolGuard Consulting Sp. z o.o. Sp. z o.o. jest to pierwsza spółka, która została utworzona po to by specjalizować się w problematyce ochrony danych osobowych i do dziś jedyna, która przed rozpoczęciem działalności zarejestrowała swoje zbiory danych osobowych w biurze GIODO i sukcesywnie robiła to w miarę zmian przepisów.
Jest jednym z nielicznych podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony danych osobowych, którego nie dotyczy powiedzenie „Szewc bez butów chodzi”.

PolGuard Consulting Sp. z o.o. pomagając innym w zakresie ochrony danych osobowych w przeciwieństwie do innych firm tego typu nie zapomina o przestrzeganiu przepisów o ochronie danych osobowych w swojej działalności, dlatego też od 14.05.2003 r. figurowała w rejestrach Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

eGIODO PolGuard

Od 2004r., z powodzeniem zapewnia swoim klientom wsparcie również w zakresie legalizacji międzynarodowych transferów danych osobowych zarówno do podmiotów zlokalizowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jak również poza Europejski Obszar Gospodarczy (m.in. do Indii, USA, Argentyny, Australii, Bangladeszu, Brazylii, Kanady, Chile, Chin, Kolumbii, Egiptu, Gwatemali, Indonezji, Japonii, Meksyku, Rosji, Singapuru, Ameryki Południowej, Korei Południowej, Tajwanu, Turcji).

Od 25 maja 2016 r. , wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej  “RODO” PolGuard Consulting Sp. z o.o. oferuje pełny pakiet usług w zakresie ochrony danych osobowych:

 1. Wykonanie kompleksowego audytu stanu ochrony danych osobowych i wdrożenia RODO.
 2. Organizację systemu ochrony danych osobowych RODO.
 3. Opracowanie wymaganej dokumentacji ochrony danych osobowych:
  – polityk bezpieczeństwa danych osobowych;
  – określenie zakresów obowiązków: inspektora ochrony danych, informatyka oraz innych osób funkcyjnych;
  – upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
  – rejestrów czynności przetwarzania;
  – obowiązków informacyjnych RODO;
  – zgód na przetwarzanie danych osobowych;
  – umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 4. Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych.
 5. szkolenia ODO i RODO.
 6. Współpraca długoterminowa, pełnienie obowiązków:
  – inspektora ochrony danych lub
  – koordynatora ds. ochrony danych osobowych.

PolGuard Consulting Sp. z o.o.
ul. Postępu 15 C
02-676 Warszawa
tel./fax 22 893 83 29

e-mail: biuro@polguard.pl
https://www.polguard.pl