Leszek Łytkowski

Ekspert Fundacji Promocji Bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa finansowego.

Leszek ŁytkowskiOd wielu lat, jako przedstawiciel Pramerica TUiR S.A., zajmuję się budowaniem programów ubezpieczeniowych w oparciu o indywidualną analizę potrzeb klienta.
Jestem specjalistą w dziedzinie ochronnych ubezpieczeń na życie, koncentrujących się  na zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego i spokoju ducha, chroniąc wartości najważniejsze: życie i zdrowie.
Dużym zainteresowaniem klientów cieszą się programy emerytalne, które poza zapewnieniem ochrony, gwarantują (!) zgromadzenie kapitału emerytalnego.
Osoby gotowe zaakceptować niewielkie ryzyko licząc na większy zysk wybierają ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Produkt został stworzony tak , aby zmienne wyniki UFK nie wpływały na poziom ochrony.
W ramach ubezpieczenia na życie z UFK (Legg Mason, PKO, BZ WBK, Pioneer Pekao) istnieje możliwość przenoszenia inwestowanych środków pomiędzy funduszami, by wybierać optymalną strategię inwestowania (akcji, stabilnego wzrostu czy obligacji). Dodatkową zaletą jest prawo do wypłacenia części zgromadzonych środków w każdej chwili oraz specjalna premia wypłacana po 10 latach w momencie wypłaty świadczenia lub kapitału.
Ważną dziedziną jest business insurance, rozwiązania ubezpieczeniowe dla właścicieli firm. Łączy ochronę z opracowaniem strategicznego planowania ciągłości biznesu, co – wraz z programem sukcesji majątku osobistego i rodzinnego – pozwala na wielopokoleniowe budowanie dobrobytu rodziny, kiedy każde pokolenie dokłada swoją „cegiełkę”.
Zobowiązania prywatne czy biznesowe powinny również być zabezpieczane polisami ochronnymi, tak by ich spłata nie obciążała najbliższych a szczególnie dzieci.
O zabezpieczeniu i gromadzeniu kapitału „na start w dorosłe życie” myślą rodzice ale też często dziadkowie, dla których ważny jest tylko 10-letni czas opłacania polis, które będą chroniły wnuki przez całe życie, bez konieczności opłacania składek.
Warto więc spotkać się z profesjonalistą, który pomoże w wyborze optymalnego rozwiązania.

Leszek Łytkowski
Executive Life Planner
Pramerica Życie TUiR S.A.

email:leszek.lytkowski@pramerica.pl