Szkolenia

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [RODO] oraz nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych [UODO].

Adresaci szkolenia: Właściciele firm, osoby zarządzające, kierownicy jednostek administracji oraz osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.

Forma szkolenia:

  • Wykład – prezentacja multimedialna wolontariusza – Eksperta z PolGuard Consulting Sp. z o.o.;
  • Pytania, odpowiedzi i dyskusja z uczestnikami szkolenia;
  • Indywidualne konsultacje po zakończeniu szkolenia.

Zakres szkolenia:

 1. Przepisy o ochronie danych osobowych:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej RODO].
  • Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 Ds. Ochrony Danych
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych:
  • Dane osobowe.
  • Dane wrażliwe.
  • Przetwarzanie danych.
  • Inspektor Ochrony Danych [IOD].
  • Certyfikacja i kodeksy branżowe.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  • Podstawy prawne przetwarzania danych.
  • Zgoda na przetwarzanie danych.
  • Obowiązki informacyjne.
 4. Prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Obowiązki Administratora Danych [ADO]:
  • Szacowanie ryzyka.
  • Polityki ochrony danych.
  • Rejestry czynności przetwarzania.
  • Dokumentacja naruszeń ochrony danych.
  • Realizacja żądań podmiotów danych.
 6. Podmioty przetwarzające.
 7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.
 8. Urząd Ochrony Danych Osobowych.  [UODO]
 9. Omówienie wybranych zagadnień projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
 10. Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości uczestników szkolenia.

Masz pytanie w sprawie szkolenia?

Chciałbyś takie szkolenie przeprowadzić w swoim urzędzie lub firmie?

Zapraszamy do kontaktu: biuro@fundacjapb.pl.

Prezentujemy kilka zdjęć z przebiegu wcześniejszych szkoleń: