Kontakt

Fundacja Promocji Bezpieczeństwa

Siedziba: ul. Sienna 55/9, 00-820 Warszawa
e-mail: biuro@fundacjapb.pl

Numer KRS: 0000516811
REGON: 147332509
NIP: 5272716933

Numer rachunku:
62 2030 0045 1110 0000 0388 2190
Bank Gospodarki Żywnościowej SA

Eksperci fundacji:

Robert Gadzinowski – Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa osobistego.
email: prokurent@fundacjapb.pl
kom. 502 681 604

Jarosław Wadelski – Ekspert w zakresie sportu i sztuk walki, 8 Dan karate Tsunami.
email: mega-wat@o2.pl

Leszek Łytkowski – Ekspert w zakresie bezpieczeństwa finansowego.
email: leszek.lytkowski@pramerica.pl

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy administratorem danych osobowych jest Fundacja Promocji Bezpieczeństwa, ul. Sienna 55/9, 00-820 Warszawa, kontakt: rodo@fundacjapb.pl.
  Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych. Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.
  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja). Każdemu przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.