Gdzie kończy się marketing a zaczynają groźby?

Analizując obraz rynku usług w zakresie ochrony danych osobowych dojść można do wniosku, iż uległ on w ostatnim okresie swego rodzaju demoralizacji. O ile bowiem prowadzenie legalnego marketingu świadczonych usług w zakresie pomocy w opracowywaniu wymaganej przepisami dokumentacji administratorów danych osobowych nie jest niczym nagannym to postać jaką ostatnio przybrały niektóre działania marketingowe zasługuje na potępienie. Jeżeli oferta marketingowa jest błędna merytorycznie i wprowadza odbiorcę w błąd co do stanu prawnego, obowiązków adresata ofert w zakresie ochrony danych osobowych, uprawnień lub możliwości oferenta, to takie działanie uznać należy co najmniej za naganne. Niestety, administratorzy danych osobowych otrzymują takie oferty, które dodatkowo, sformułowane są w taki sposób, iż administrator danych może poczuć się zastraszony, a z pewnością może odczuwać nieuzasadnioną presję ze strony oferenta.

Zamieszczamy treść maila rozsyłanego przez kilka fikcyjnych podmiotów, w tym wypadku mail ten został wysłany do firmy PolGuard Consulting Sp. z o.o. wspierającej działalność naszej fundacji.

Mail zastraszanie

Pierwsze zdanie ww. maila sugerujące rzekome nieprawidłowości cyt. „Pragniemy zauważyć, że Państwa firma nie jest jeszcze zarejestrowana w GIODO a jest do tego prawnie zobligowana.”

jest nieprawdziwe i jest bezpodstawnym oskarżeniem, stan rejestracji zbiorów w GIODO można sprawdzić w jawnym rejestrze e-GIODO pod adresem: https://egiodo.giodo.gov.pl/index.dhtml

eGIODO PolGuard

Czy firma, która  od pierwszego roku działalności, od 2003 r. figuruje w rejestrze e-GIODO i na przestrzeni kilkunastu lat sukcesywnie w miarę zmian przepisów aktualizuje i rejestruje kolejne zbiory powinna być adresatem tej korespondencji?

Do ciekawych wniosków można dojść jeśli w tym rejestrze chce się znaleźć nadawcę tego listu lub firmy rekomendowane jako świadczące profesjonalne usługi, sprawdźcie Państwo sami: https://egiodo.giodo.gov.pl/index.dhtml  i wyciągnijcie wnioski.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych też ostrzega „UWAGA – „BĄDŹMY LEGALNI” I „LEGALNI Z PRAWEM” ZASTRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW”

Cyt. „W związku z masowym rozsyłaniem przez takie podmioty, jak „Bądźmy Legalni”, czy  „Legalni z Prawem” maili o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność tych podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych.”

GIODO informuje zastraszanie

Pełna treść ostrzeżenia GIODO dostępna jest pod adresem: http://www.giodo.gov.pl/560/id_art/9197/j/pl 

Mamy rozwiązanie tego problemu, za 600 PLN oferujemy Pakiet bezpieczeństwa danych osobowych, zobacz szczegółowe informacje: https://fundacjapb.pl/oferta/pakiet-bezpieczenstwa-danych-osobowych/

Dochody uzyskane z usług w zakresie ochrony danych osobowych są przeznaczane na realizację celów statutowych.

Jeśli chcecie Państwo wesprzeć Fundację prosimy o klikniecie w link: Darowizna dla Fundacji Promocji Bezpieczeństwa

dotpay_logo_napisPL