Bezpieczeństwo osobiste i sytuacje kryzysowe

Szkolenie: BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE i SYTUACJE KRYZYSOWE

Arkadiusz KupsEkspert Fundacji Promocji Bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa osobistego, reagowania na sytuacje kryzysowe i zagrożenia terrorystyczne.

Prowadził szkolenia i warsztaty w wielu strukturach i firmach, grupach szczególnego ryzyka, rodzinach najbogatszych Polaków. Od ponad 7 lat prowadzi szkolenia dla kadry pedagogicznej na terenie całego kraju dla Wydawnictwa Nowa Era,  a na terenie Warszawy dla uczniów szkół średnich realizuje warsztaty z bezpieczeństwa. Uczy ich jak zachowywać się w realnych zagrożeniach, czy jak ich unikać. Ma doskonały kontakt z młodzieżą i jest dla nich niekwestionowanym autorytetem.
Konsultacje i szkolenia z bezpieczeństwa osobistego prowadził dla takich firm jak : BOŚ Kulczyk Tradex,  Bank Avon, Unilever,  Commercial Union, Vattenffall, Sanofi i PKN Orlen.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i opiekunów grup. Ma za zadanie przygotować pod kątem edukacyjnym do nauki zachowań i realizacji procedur w sytuacjach zagrożeń i postępowania w przypadkach kryzysowych, oraz późniejszej edukacji uczniów.
W świecie zagrożeń, współczesnego terroryzmu , zagrożeń atakami bandycko-rabunkowymi, ryzykiem agresji troska o własne bezpieczeństwo jest jak najbardziej wskazana.
Blok szkoleniowy uwzględnia praktycznie wszystkie pola zagrożenia fizycznego. Realizują go fachowcy z dziedziny walki kontaktowej , taktyki ochronnej, psycholodzy –większość z nich to byli funkcjonariusze formacji specjalnych.

1. Samoobrona według systemu Combat 56. 

Na tym punkcie uczymy podstawowych technik samoobrony w przypadku ataku na ulicy, mieszkaniu schodach itp. Pokazujemy i ćwiczymy wykorzystanie torebki, kluczy , długopisu do obrony. Proste nawyki ruchowe ratujące życie w przypadkach skrajnych zagrożeń.

2.Taktyka i technika funkcjonowania w terenie zurbanizowanym- / omówienie , demonstracja i ćwiczenie/ instruktor taktyki.
Omawiamy i pokazujemy wzorce reagowanie w sytuacjach kryzysowych takich jak: zagrożenie napadem lub atakiem bandyckim w dzień, zagrożenie gwałtem w ciasnych pomieszczeniach i w przypadku zatrzymania napad bandycko-rabunkowy spotkanie z ekshibicjonistą, zagrożenie życia i zdrowia w przypadku ataku chuligańskiego w nocy zagrożenie kradzieżą w różnym sytuacjach życia codziennego. Demonstrujemy profilaktykę poruszania się w terenie zurbanizowanym, reagowanie w momentach podwyższonego ryzyka/ street survival/. Omawiamy i demonstrujemy zasady bezpiecznego funkcjonowania w terenie zurbanizowanym:
-mieszkanie
-poruszanie w mieście
-miejsca użyteczności publicznej
-komunikacja

3.Reagowanie w sytuacjach kryzysowych / omówienie i prezentacja/ Blok skupia się na szkoleniu podstawowych procedur obowiązujących w sytuacjach ekstremalnych.
-zagrożenie bronią palną i białą
-reagowanie w czasie porwania
-zachowanie w czasie bycia zakładnikiem
-zachowanie na wypadek akcji odbijania
-zagrożenie gwałtem

 PROGRAM PRZEZ KILKA LAT WDRAŻANY BYŁ W SZKOŁACH WARSZAWSKICH.

Arkadiusz Kups
kom. 606 646 600
email:a.kups@combat56.pl
www.combat56.pl