Zmanipulowana informacja Rzeczpospolitej i GIODO

24.04.2017r. o godz. 19:22 w serwisie www.rp.pl ukazał się  przedruk materiału opublikowanego o godz. 15.41 w aktualnościach DIODO pt. „GIODO ZALECA ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI W KONTAKTACH Z FUNDACJĄ PROMOCJI BEZPIECZEŃSTWA”.

Dziękujemy za zainteresowanie tematem, który poruszyliśmy 14 kwietnia br. Uważamy, że od GIODO i Rzeczpospolitej mamy prawo oczekiwać więcej rzetelności i profesjonalizmu a nie tylko poszukiwania sensacji, manipulowania informacjami i wprowadzania czytelników w błąd.
Ani GIODO ani Rzeczpospolita nie piszą o źródle i przyczynach naszej akcji mającej na celu ostrzeżenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów oraz dyrektorów szkół przed naruszeniem przepisów wynikających ze sprzecznych zaleceń Najwyższej Izby Kontroli oraz GIODO.

Ale może po kolei.

14 marca br. Prezes Najwyższej Izby Kontroli zaczął rozsyłać maile do wszystkich Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów z informacja o wynikach kontroli wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach. Kopia maila dostępna pod adresem: https://fundacjapb.pl/nik_zaleca_kontrole_szkol_urzedom/

W piśmie tym Prezes NIK „gorąco zachęca” Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów do sprawdzenia czy dyrektorzy szkół zgłosili do GIODO zbiór monitoring i czy wdrożyli odpowiednią dokumentację.

Jako,że jednym z obszarów zainteresowania naszej fundacji jest ochrona danych osobowych 16 marca br. opublikowaliśmy na swojej stronie ostrzeżenie https://fundacjapb.pl/nik_zaleca_kontrole_szkol_urzedom/ dla adresatów pisma Prezesa NIK i przywołaliśmy stanowisko GIODO z 12.05.2016r.  kiedy to GIODO po uzyskaniu informacji, że Urzędy przeprowadzały kontrolę przetwarzania danych osobowych w jednostkach wydał komunikat „Tylko GIODO ocenia zgodność dokumentacji przetwarzania danych osobowych z przepisami”. GIODO zakwestionował podstawy prawne powyższego działania urzędów i uznał, że jest jedynym podmiotem właściwym w powyższym zakresie. Na uwagę zasługuje fakt, że od 24.08.2016r. GIODO do dziś przygotowuje zmodyfikowana wersję tego komunikatu. W materiale tym poinformowaliśmy, że opracowaliśmy minimalny zestaw dokumentacji, który pozwala

Z naszą fundacją skontaktowali się zarówno pracownicy urzędów informując, że po „gorącym zaleceniu” Prezesa NIK otrzymali zadania skontrolowania szkół i wiedząc, że GIODO uznał, że nie mają ku temu podstaw prawnych muszą wykonać polecenia przełożonych. Podobnie skontaktowali się z nami dyrektorzy szkół pytając co mają zrobić bo pracownicy urzędów żądają od nich ujawnienia dokumentacji, której zgodnie ze stanowiskiem GIODO nie mogą ujawniać bez podstawy prawnej.

Czy ktoś podejmie właściwy temat?

Jak Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie mają wykonać zalecenie Prezesa NIK i skontrolować szkoły żeby nie narazić się GIODO?

Czyżby Prezes NIK powierzał Prezydentom, Burmistrzom i Wójtom zadania GIODO?

 

Nasze stanowisko ws. wniosku o udostępnienie informacji publicznej właśnie przygotowujemy, ukaże się wkrótce.