Szkolenie w Turku – Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w 2015r.

Szkolenie w Turku – „Dostęp do informacji publicznej” oraz „Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w 2015r.” – deregulacja czy nowe obowiązki dla firm i urzędów.

Fundacja Promocji Bezpieczeństwa przy współpracy z Fundacją ePaństwo oraz PolGuard Consulting Sp. z o.o., wiodącą na polskim rynku firmą, specjalizującą się od 2003 roku w problematyce ochrony danych osobowych zaprasza na warsztaty „Dostęp do informacji publicznej” oraz szkolenie „Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w 2015r”.

szkolenie_dane_osobowe_fundacja_promocji_bezpieczenstwa

 W związku ze sprzecznymi informacjami podawanymi przez różne podmioty na temat zmian jakie nastąpiły z dniem 1.01.2015r., w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, że nieprawdziwe są informacje zarówno o obowiązku zgłoszenia do 30 czerwca br., przez każdy podmiot ABI do rejestru GIODO jak i konieczności posiadania przez ABI jakiegoś certyfikatu, żeby zdementować nieprawdziwe informacje przedstawiane przez oferentów różnych szkoleń, prowadzonych w imię hasła „szkolić każdy może ….” zapraszamy na szkolenie prowadzone przez eksperta z firmy PolGuard Consulting Sp. z o.o.

Termin i miejsce szkolenia:

 • Turek – 14.12.2015r., godz. 10:00-14:00, Turecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek.

Adresaci szkolenia: Kierownicy urzędów, właściciele firm, organizacje pozarządowe, osoby zarządzające oraz osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych: sekretarze, administratorzy bezpieczeństwa informacji, informatycy.

Forma szkolenia:

  • Warsztat – prowadzony przez przedstawiciela Fundacji ePaństwo;
  • Wykład – prezentacja multimedialna Eksperta z PolGuard Consulting Sp. z o.o.;
  • Pytania, odpowiedzi i dyskusja z uczestnikami szkolenia;
  • Indywidualne konsultacje po zakończeniu szkolenia.

Zakres szkolenia:

1. Godz.10:00-11:30, „Dostęp do informacji publicznej” warsztaty Fundacji ePaństwo w trakcie których:

 • Nauczysz się składać wniosek o dostęp do informacji publicznej;
 • Obejrzysz finanse poszczególnych polskich gmin, w których można monitorować ich wydatki i przychody;
 • Sprawdzisz jak kontrolować pracę swoich przedstawicieli w Sejmie, w tym ich wydatków oraz wyjazdów;
 • Dowiesz się jak korzystać ze wskaźników statystycznych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej Polski;
 • Poznasz możliwości portalu www.mojepanstwo.pl.

Fundacja ePaństwo działa na rzecz otwartej i przejrzystej władzy oraz zaangażowania obywatelskiego. Wykorzystując nowe technologie i moc Internetu otwiera zbiory danych publicznych, które bezpłatnie i przystępnie udostępnia wszystkim obywatelom. Fundacja ePaństwo jest wydawcą największego w Polsce portalu otwartych danych MojePanstwo.pl, prowadzi programy Otwartych Miast i Koduj dla Polski oraz corocznie organizuje Personal Democracy Forum – największe w Europie wydarzenie dotyczące nowych technologii, polityki i zaangażowania obywatelskiego.

2. Godz. 12:00-14:00, „Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w 2015r.” wykład eksperta z firmy PolGuard Consulting Sp. z o.o.

 • Nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujące od 1 stycznia 2015r., jak w praktyce wygląda czwarty pakiet de regulacyjny.
 • Czy prawdą jest, że każdy podmiot musi zgłosić ABI do rejestru GIODO?
 • Praktyczne wskazówki dla administratorów danych w zakresie ustalenia nowych obowiązków i uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Czy muszę zgłosić swojego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) do nowego rejestru ABI prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)?
  • Czy wyznaczenie ABI zmniejsza moja odpowiedzialność?
  • Czy muszę opracować plan sprawdzeń?
  • Czy ABI musi posiadać jakiś certyfikat?
  • Kiedy zatrudniony przeze mnie ABI opracuje sprawozdanie z kontroli i przedstawi Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?
  • Kto jest odpowiedzialny za opracowanie i dostosowanie dokumentacji ochrony danych osobowych?
  • Czy i kiedy muszę założyć nowy jawny rejestr zbiorów danych osobowych? tzw. księgi rejestrowe i dla jakich zbiorów danych osobowych.
 • Omówienie nowych obowiązków i uprawnień administratora danych oraz administratora bezpieczeństwa informacji i informatyka. Po co kowal miał mieć szczypce?
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z uprawnieniami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz omówienie przebiegu kontroli GIODO w 2015r..
 • Omówienie wybranych przykładów naruszenia ochrony danych osobowych. Czy ja też mogę ponieść takie konsekwencje?
 • Praktyczne wskazówki dla administratorów danych w zakresie opracowania i wdrożenia do stosowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną:
  • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych;
  • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
   Czy to wystarczy byśmy ja i moja firma byli bezpieczni?
  • Jawny rejestr zbiorów danych osobowych;
  • Sprawozdanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Nowe zasady wyłaniania i rejestracji zbiorów danych osobowych. które zbiory nadal podlegają rejestracji?
 • Podział obowiązków między firmą a podwykonawcami. Kto i kiedy za czyje błędy może odpowiadać?
 • Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości uczestników szkolenia.

 

Jak zgłosić się na szkolenie? 

Formularz zgłoszenia należy odesłać faksem na numer 63 222 38 55 lub email: biuro@fundacjapb.pl

Formularz zgłoszenia:

 Masz pytanie w sprawie szkolenia?

Prosimy o kontakt email: biuro@fundacjapb.pl  skontaktujemy się niezwłocznie.

Do zobaczenia na szkoleniu!